Headerbilder SCHWENK Projekt

Izsludinām pieteikšanos SCHWENK Latvija atklātajam projektu pieteikumu konkursam Saldus un Brocēnu novados

SCHWENK Latvija ir viens no vadošajiem būvmateriālu ražotājiem un vienīgais cementa ražotājs Latvijā. Ar lepnumu turpinot cementa ražošanas tradīcijas Latvijā, ticam reģionu spēkam, ko veido spoži prāti, degošas acis un drosme augt un attīstīties. Kā viens no lielākajiem un senākajiem darba devējiem Saldus un Brocēnu reģionā, ieguldījumu šīs kopienas un vietas attīstībā saredzam kā mūsu misiju.

Turpinām īstenot plašu sociālās atbildības aktivitāšu programmu. Sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no tās balstiem. Lai veicinātu reģiona vispārējo izaugsmi un attīstību, aicinām kopīgi īstenot projektus, kas stiprina Brocēnu un Saldus iedzīvotāju labklājību, paaugstina dzīves kvalitāti, sniedz izaugsmes iespējas īstermiņā un ilgtermiņā, piesaista reģionam jaunus cilvēkus.

Projektu konkurss noris divās kārtās. Tā pirmajā kārta desmit pretendenti tika izvirzīti otrajai kārtai – detalizētai projekta pieteikuma izstrādei. Izvēlēto projektu ideju autori tiek aicināti iesniegt detalizēti sagatavotu projektu konkursa pieteikumu līdz 2019. gada 19. novembrim pulksten 08.00, nosūtot to uz e-pastu: stiprakopiena@schwenk.lv ar norādi – Atklātam projektu konkursam. Konkursa otrās kārtas projekta pieteikumā iesniedzamie dokumenti: projekta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr. 2); projekta vadītāja un īstenotāju CV; par finanšu uzskaiti atbildīgās personas CV (ja finanšu uzskaiti sniegs juridiska persona, tad jāpievieno pakalpojuma sniedzēja paraksttiesīgo personu parakstīts apliecinājums par gatavību sadarboties projekta īstenošanas laikā); parakstīts apliecinājums par līdzfinansējumu; parakstīts projekta iesniedzēja apliecinājums (Pielikums Nr. 3); cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par būtisku.

Pirmās kārtas desmit pretendenti, kuri izvirzīti nākamajai kārtai:

  • Biedrība "Airītes stacija",
  • Kalnsētas pamatskola,
  • Biedrība “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”,
  • Biedrība „Brocēnu un Saldus Jātnieku klubs”
  • Saldus Mūzikas skola,
  • Biedrība “CSK Kurzemnieks”,
  • Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola,
  • Saldus pamatskola,
  • Biedrība AKVA VITAMĪNS,
  • Ilze Kļava no Jaunmuižas ar projekta komandu!

 

Pirms ideju iesniegšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu.

Visi dokumenti, tostarp konkursa nolikums, lejupielādējami te:

Pirmās kārtas dokumenti:

Otrās kārtas dokumenti:

 

Par aizraujošiem projektiem, jaunām sadarbībām un spēcīgu sabiedrību!

SCHWENK Latvija